وکیل اعتراض به رای کمیسیون صدور پروانه چاه+ مشاوره

کمیسیون صدور پروانه چاه

با توجه به ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب استفاده از آب‌های زیرزمینی، بجز موارد ذکر شده در ماده 5 این قانون، بوسیله حفر چاه و قنات و توسعه چشمه در تمام مناطق کشور، باید با اجازه و موافقت وزارت نیرو انجام شود. ضمن اینکه وزارت نیرو با توجه به مشخصات منطقه‌ی موردنظر مانند شناسایی […]

فرجام خواهی در دیوان عالی کشور+ مشاوره از وکیل زبده

فرجام خواهی در دیوان عالی کشور

برای انجام فرجام خواهی در دیوان عالی کشور، باید ابتدا اختلافی درباره یک موضوع حقوقی وجود داشته باشد. این اختلاف می‌تواند درباره تعارض منافع، تعدی و یا اختلاف در قوانین و مقررات باشد. پرونده‌هایی که به دیوان عالی ارجاع می‌شوند، باید در مراحل پایین‌تر دادگاهی مورد بررسی قرار گرفته باشند و تصمیم نهایی درباره آن‌ها […]