اعتراض به ماده 77 شهرداری+ مشاوره از وکیل زبده

وکیل اعتراض به ماده 77 شهرداری

کمیسیون ماده 77 شهرداری یک سازمان نظارتی است که مسئول نظارت و تأیید تصمیمات مربوط به پروژه‌های توسعه شهری و ساخت و ساز در داخل شهرداری می‌باشد. کمیسیون ماده 77 در شهرداری نقش حیاتی در تصمیم‌گیری دارد. هدف اصلی کمیسیون ماده 77 این است که پروژه‌های توسعه شهری با آیین‌نامه‌ها و مقررات ساختمانی و سایر […]