مشاوره و وکیل برای شکایت از تخلفات اداری کارکنان دولت

برای شکایت از هیات تخلفات اداری کارکنان دولت+ مشاوره از وکیل

ادارات و سازمان های عمومی یک سری سلسله نظامات داخلی دارند که رعایت آن برای کارمندان و کارکنان لازم است اما گاهی مستخدمین عمومی ممکن است ضمن انجام وظیفه مرتکب اعمالی شوند که خلاف قوانین و نظامات بوده و موجب مسئولیت اداری و انتظامی آن ها گردد. این انتظامات داخلی اداری اساساً ناظر به استخدام است و ارتباط نزدیکی با مسأله استخدام و مستخدم دارند. مسئولیتی که برای کارمندان در پی تخطی از نظامات ایجاد می گردد به موجب قانون تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن است. به موجب ماده ۱۸ قانون تخلفات اداری «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری ها و بانک ها و مؤسسات و‌ شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز کارکنان ‌مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و ‌نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأت های علمی دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع‌ مقررات مربوط به خود خواهند بود.»

بالاترین مرجع رسیدگی به تخلفات اداری

تخلفات اداری، از جمله مواردی است که در حوزه ادارات دولتی وابسته یا مستقل انجام می‌شود. به این صورت که اگر کارمند یا مدیری که در ادارات فعالیت میکنند تخلفی انجام دهند، زیرنظر هیآت رسمی تعیین شده و توسط بالاترین مقام آن اداره، هیأت وزرا و همچنین نماینده رسمی قوه قضاییه به آن تخلف رسیدگی می‌شود.

بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات اداری که در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی اتفاق می‌افتند بر عهده هیأت‌های رسیدگی به تخلفات داری است که شامل هیأت‌های بدوی و هیأت‌های تجدیدنظر می‌شوند و هیأت عالی نظارت بر عملکرد آن‌ها نظارت دارد.

این هیأت‌ها بر اساس تخلفی که صورت میگیرد، تنبیه‌های مختلفی را در نظر میگیرند از جمله‌ی این تنبیه‌ها می‌توان به اخطار شفاهی، توبیخ کتبی و درج در پرونده، کسر از حقوق، عدم دریافت پاداش یا در نهایت اخراج است.

موضوع رسیدگی به تخلفات اداری جزء حساس‌ترین مسائل حقوقی هستند که رسیدگی به آن‌ها در مرکز وزارتخانه و سازمان‌های دولتی انجام می‌شود. تخلفات اداری مربوط به مستخدمان دولتی است. یعنی تمام افرادی که در موسسات دولتی و ادارات مستقل و یا وابسته به دولت در حال کار کردن هستند. تمام اشخاصی که بصورت قراردادی، پیمانی یا رسمی مشغول هستند شامل این قانون می‌شوند.

در قانون مربوط به تخلفات اداری، بیش از 30 مورد اشاره شده است که میتوان به این موارد اشاره کرد: رشوه گرفتن، سوءاستفاده از قدرت، ترک خدمت، اختلاس، اخاذی، اعتیاد به مواد مخدر، عدم رعایت حجاب اسلامی، رعایت نکردن شئونات اسلامی.

وکیل تخلفات اداری

وکیل تخلفات اداری یکی از وکلای با دانش و دارای تخصص در حوزه و قوانین و مقررات ادارات می‌باشد که با استفاده از دانش و علم و تخصص خود نهایت تلاش خود را در جهت کمک به موکلین در حوزه های مختلف تخلفات اداری می‌نماید. وکیل تخلفات اداری در ابتدای امر در حوزه تخلفات اداری به موکلان خود در هیئت‌های رسیدگی کننده به تخلفات اداری ارائه مشاوره می‌نماید و با شرکت در جلسات هیئت‌های بدوی تخلفات اداری به عنوان وکیل تخلفات اداری دفاعیات لازم را از او ارائه می‌کند و به طور معمول در صورت پذیرش دفاعیات از طرف هیئت رسیدگی به تخلفات اداری پرونده متهم در این مرحله مختومه می‌گردد.

در صورت عدم پذیرش دفاعیات در مواردی که حکم هیئت در خصوص شخص به حدی سنگین باشد که نیاز به رسیدگی مجدد وجود داشته باشد وکیل تخلفات اداری نسبت به رای صادر شده اعتراض کرده و اعتراض وی در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری تجدید نظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد وکیل تخلفات اداری در این مرحله با استناد به مواد قانونی و همچنین با استفاده از ابزارهای دفاعی موجه دفاعیات خود را ارائه می‌کند و سعی می‌نماید تا هیئت تجدید نظر نسبت به عدم وجود موارد اتهامی در خصوص موکل خود و یا لزوم تناسب مجازات تعیینی با جرم و تخلف قانع نماید.

البته این موارد توسط وکیل تخلفات اداری به صورت دقیق و بر اساس مقتضیات مورد ارجاع شده به وی انجام می‌گردد. هر موردی در تخلفات اداری جنبه خاص در حوزه دفاع دارد وکیل تخلفات اداری با آگاهی کامل از ظرفیت‌های قانون دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به آرای قطعی مراجع شبه قضایی در صورتی که به عنوان یک وکیل تخلفات اداری ضرورت طرح دعوا در دیوان عدالت اداری را احساس کند با همکاری یک وکیل دیوان عدالت اداری و یا درصورتی که به عنوان یک وکیل تخلفات اداری ضرورت طرح دعوا در دیوان را احساس کند با همکاری یک وکیل دیوان عدالت اداری یا شخصا در صورتی که خود در دعاوی دیوان عدالت اداری نیز دارای تخصص باشد نسبت به آرای صادره از هیئت‌های تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری شکایت می‌نماید و دیوان عدالت اداری پس از اینکه موضوع مطروحه از سوی وکیل تخلفات اداری را شایسته اعتنا قلمداد نمود نسبت به نقض رای هیئت رسیدگی کننده و الزام آن هیئت به رسیدگی مجدد اقدام می‌نماید.

البته در صورتی که دیوان عدالت اداری اقدامات شخص را تخلف نداند با پذیرش دفاع موثر وکیل تخلفات اداری ممکن است نسبت به نقض بلاارجاع رای صادره هیئت اقدام نماید که این امر از نوآوری‌های قانون جدید دیوان عدالت اداری می‌باشد که وکیل متخصص دیوان عدالت اداری به این امر اشراف کامل دارد. بر این اساس بهره‌گیری از یک وکیل تخلفات اداری در کنار وکیل دیوان عدالت اداری از موارد مهمی است که در شکایت از آرای دیوان عدالت اداری می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

وکیل تخلفات اداری کارکنان دولت

تخلفات اداری کارکنان دولت از مواردی است که به طور معمول در ادارات رخ می‌دهد و وکیل تخلفات اداری کارکنان دولت وظیفه مهمی در دفاع از حقوق کارکنان دولت در جریان رسیدگی‌های اداری دارد.

به طور معمول وکیل تخلفات اداری کارکنان دولت دارای تخصص خاص در حوزه حقوق اداری و همچنین قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد و به همین جهت وکیل تخلفات اداری کارکنان دولت در این زمینه نقش بسیار مهم و برجسته‌ای دارد که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

 وکیل تخلفات اداری کارکنان دولت با همکاری تیم خود که به طور معمول از افراد برجسته حوزه تخلفات اداره می‌باشد که ضمن شناسایی راهکارهای دفاع از حقوق موکل اقدامات لازم را در این زمینه انجام می‌دهد .

به عنوان نمونه وکیل تخلفات اداری کارکنان دولت به خوبی از این مسئله آگاه است که هرگونه ابلاغ تخلف از طرف هیئت‌های رسیدگی کننده به تخلفات اداری، می‌بایست با ذکر مصادیق این تخلف و همچنین ذکر دلایل آن باشد و به همین دلیل در بدو ورود در پرونده در صورتی که ابلاغ تخلف مطابق قوانین مقررات مربوطه نباشد، این موضوع را به هیئت رسیدگی کننده متذکر می‌گردد.

نکته دیگر در خصوص رسیدگی در هیئت‌های رسیدگی کننده این است که وکیل رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت به طور معمول از حق قانونی مندرج در ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری استفاده کرده و اسناد و مدارک مرتبط با تخلف ادعایی را مطالبه می‌نماید و با استفاده از این اسناد و مدارک به عنوان وکیل تخلفات اداری کارکنان دولت در همکاری با وکیل تخلفات اداری و همچنین وکیل دیوان عدالت اداری اقدامات لازم را برای حل مشکلات حقوقی موکل خود را انجام می‌دهد.

تمامی موارد فوق باعث می‌شود تا دفاع از حقوق موکل در مراجع رسیدگی کننده اداری و همچنین دیوان عدالت اداری به صورت کامل و به نحو احسن انجام گیرد. در خاتمه این نکته شایان ذکر است که وکیل تخلفات اداری کارکنان دولت می‌بایست به طور حتم کارنامه‌ای قوی در حوزه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت داشته باشد و از سوی دیگر دارای تجربه کافی در حوزه دعاوی دیوان عدالت اداری بوده و تسلط کامل را به قانون دیوان عدالت اداری داشته باشد.

بهترین وکیل تخلفات اداری

متاسفانه بسیاری از مردم به طور دقیق نمیدانند که چه نوع تخلفات اداری را میتوانند مطرح کنند و یا اینکه بهترین وکیل تخلفات اداری برای رسیدگی به مشکل آن‌ها کیست و چطور می‌توانند مشکل خود را در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری مطرح کنند تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.

با توجه به مهم بودن موضوع تخلفات اداری، قانونگذار مجارات شدیدی را برای این تخلفات درنظر گرفته است. همچنین چگونگی اثبات جرایم کارمندان اداری، یکی از چالش‌های سخت وکیل تخلفات اداری است. درواقع تنها کسی که می‌تواند با دلایل و مدارک قوی و با تفسیر درست قوانین این جرایم را به درستی ثابت کند، بهترین وکیل تخلفات اداری است که میتواند به خوبی از حقوق موکل خود دفاع کند.

بهترین وکیل تخلفات اداری با توجه به تجربه و تخصصی که دارد، از چگونگی روند پیگیری پرونده در مراجع قضایی به خوبی اطلاع دارد و با تجربه و دانشی که در این مسیر دارد میتواند به خوبی جرم را ثابت کند و در زمان مناسب مدارک لازم را ارائه دهد و از موکل خود دفاع کند.

شکایت از هیات تخلفات اداری

ممکن است هیأت‌ها در تشخیص تخلف و همچنین در دادن رای دچار اشتباهاتی شوند که موجب نارضایتی اشخاض شود. به همین علت قانونگذار امکان اعتراض را برای این گونه اشخاص در نظر گرفته است که می‌توانند با مدارک روشن و دفاعیات روشن، نسبت به رای هیأت‌ها اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراضات میتواند هیأت تجدیدنظر تخلفات اداری، هیأت عالی نظارت یا دیوان عدالت اداری باشد.

با اینکه امکان اعتراض به رای نهایی تخلفات اداری وجود دارد اما بازهم شکایت از هیأت تخلفات اداری، مانع از اجرای حکم نمی‌شود و تنها در صورتیکه دستور توقف اجرای حکم داده شود، اجرای حکم متوقف می‌شود.

نقض رای هیات تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

در صورتی که رای هیأت تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری نقض شود، برای جلوگیری از ضایع شدن حق کارمندان، اجرای رای باید متوقف شود. درصورتیکه متهم بطور کامل تبرئه شود، تمام آثار رای صادر شده قبلی از بین میرود و کارمند در وضعیت قبل از صدور رای قرار میگیرد. همچنین اگر بخاطر رای صادر شده، از کار اخراج شود یا خسارت مالی دیگه‌ای متحمل شده باشد، حقوق آن دوران کامل پرداخته می‌شود و دوران عدم اشتغال نیز جزو خدمت او محسوب می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *